Hva er det verste som kan skje dersom jeg tar opp et forbrukslån?

Akkurat som med alle andre lån, er det også forbundet med en viss risiko å ta opp usikret forbruksgjeld. Så lenge man er klar over risikoen og tar grep slik at man ikke havner i problemer, er det ikke noe problem, men i det verst tenkelige tilfellet kan et forbrukslån være det som velter din privatøkonomi og skaper store utfordringer for deg i flere år fremover.

Det verste som kan skje etter du signerer gjeldsavtalen på et forbrukslån er at du ikke kan oppfylle dine økonomiske forpliktelser forbundet med lånet og får problemer med å betale avdragene på lånet, men lukker øynene for problemet og ikke reagerer før lånet er sendt til inkasso. Da vil du ikke bare redusere dine muligheter for å komme frem til en god løsning på problemet, du vil også bli ilagt potensielt veldig høye inkassosalærer som bare er med på å gjøre et i forveien dyrt lån, ennå dyrere.

Derfor er inkasso ekstra ille på et usikret lån

Det å få sendt en regning til inkasso er alltid forbundet med mye ekstra utgifter til purregebyrer og inkassosalærer, men det er ekstra ille når det gjelder et usikret forbrukslån. Hvis du misligholder et forbrukslån, det vil si ikke betaler avdragene på lånet som du skal, vil banken purre på de ubetalte avdragene, og hvis du fortsatt ikke betaler, vil de si opp låneavtalen og sende saken til inkasso. Når låneavtalen blir sagt opp, forfaller hele restbeløpet på lånet med en gang. Avtalen med faste avdrag sies opp og du blir skyldig hele beløpet. Du får da en diger inkassosak lempet over i fanget.

Når banken har sagt opp låneavtalen vil du ikke lenger kunne kontakte banken angående den misligholdte avtalen. Det hjelper altså ikke å kontakte banken og be om en utsettelse eller øke løpetiden på lånet, når først lånet er misligholdt og låneavtalen er sagt opp, så er det ingen vei tilbake og det er bare inkassobyrået du kan forhandle med. Du vil tilnærmet alltid kunne inngå en avdragsordning med inkassoselskapet, men det vil påløpe forsinkelsesrenter (ofte kalt morarenter) på kravet så lenge du betaler ned, og overholder du ikke nedbetalingsplanen, vil du som regel ikke få noen ny sjanse, og kravet vil bli oversendt til Namsmannen og det vil bli tatt utlegg i dine verdier og lønnen din.

Hva gjør du hvis du får problemer med å betale avdrag på lånet?

Det beste du kan gjøre er å være proaktiv og ikke ignorere problemet og håpe at det går over av seg selv, for det gjør det nesten aldri. Hvis du ser at du får problemer med å betale et avdrag på forbrukslånet er det viktig at du kontakter långiveren umiddelbart. Vent derfor ikke til at banken har purret på avdraget flere ganger. Jo raskere du tar kontakt med banken, desto enklere er det å finne en løsning, og du unngår å gjøre dine økonomiske problemer større, ved å pådra deg en masse ekstra gebyrer.