Refinansiere lånene dine? Vurder å ta med en kausjonist

Tenker du på å refinansiere lånene dine? Bra! Det er smart å sjekke om du kan samle lånene dine for å få en bedre rente. Og mer å rutte med i måneden.

Dette er trolig den viktigste årsaken til at mange ønsker seg en refinansiering. Man har flere små og dyre lån. Får man banken med på en refinansiering skylder man fortsatt like mye. Men den månedlige kostnaden går ned fordi renten på det nye samlelånet er lavere.

Vet du hva som kan være med å redusere renten ytterligere? En kausjonist. Her er det likevel viktig å passe seg. Altfor mange kausjonerer på lån uten egentlig å vite hva det innebærer, skal vi tro forbrukerøkonomene.

Sikkerhet

La oss si at du har flere lån. Og litt kredittkortgjeld. Nå ønsker du å samle gjelden i ett, stort lån. Målet er å få ned rentekostnadene, slik at du får mer å rutte med i måneden.

Som vi har skrevet om tidligere kan et stort lån uten sikkerhet gjøre lånets rente billigere og være en god økonomisk løsning gitt at det skjer under de rette omstendighetene.

Du strammer deg opp og går til banken med ærendet ditt. Etter å ha argumentert godt for saken din, blir du ganske sikkert møtt av dette spørsmålet:

«Ja, men hva har du av sikkerhet?»

For slik er det: Jo bedre sikkerhet du byr banken på for pengene du vil låne, desto bedre betingelser og lavere renter får du.

Tryggere, tryggest

I bankenes verden er det slik: De blir gradvis hyggeligere å ha med å gjøre i takt med størrelsen på sikkerheten du kan tilby.

Kan banken få pant i boligen din, føler den seg svært trygg. Misligholder du lånet, trenger den bare å selge huset med tvang. Tryggheten gagner deg også: Du får en lav rente.

Eier du ikke din egen bolig? Eller har du så mye i boliglån at det ikke er noe å ta pant i?

Da kan en kausjonist være et godt alternativ.

Sammen er vi sterke

«Sammen er vi sterke» sang New Jordal Swingers i 1985. Sangtittelen holder seg godt. Ikke minst for alle som har flere lån de ønsker å refinansiere.

En kausjonist vil kunne hjelpe deg med å få innvilget refinansieringslånet. I tillegg vil han eller hun også bidra til å holde rentene nede. Men du får neppe like gode renter som pant i eiendom ville ha gitt deg.

Kausjonistkrav

Nå kan du neppe komme trekkende med hvem som helst til banken. For at noen skal kunne kausjonere for lånet ditt, må han eller hun innfri flere krav:

  • Kausjonisten må som regel ha en fast inntekt.
  • Vedkommende må også ha tilgjengelig verdi i huset sitt som kan brukes som pant.
  • Han eller hun må være villig til å ta over ansvaret for lånet om du misskjøtter deg.

Medlåntaker

En medlåntaker kan også redusere lånekostnadene. Søker du om et forbrukslån for å kvitte deg med dyrere gjeld for eksempel, kan du få en vesentlig lavere rente hvis du søker sammen med noen.

Men hva er forskjellen på en kausjonist og en medlåntaker?

Godt spørsmål! Og et viktig ett. For det er viktige forskjeller.

  • Kausjonisten – Vedkommende sitt ansvar for lånet trer i kraft først hvis og når den som tar opp lånet, ikke klarer å gjøre opp for seg.
  • Medlåntakeren – Han eller hun har et like stort ansvar for gjelden fra dag én, som den som søker om lånet.

Billigere bismak

De fleste som refinansierer lånene sine ønsker å betale mindre på gjelden sin hver måned. En kausjonist eller medlåntaker vil bidra til dette. For rentekuttet kan bli merkbart hvis du får hjelp av andre til å redusere bankens utlånsrisiko.

Dette er den viktigste grunnen til at du bør vurdere å involvere andre når du skal snakke med banken om refinansiering.

Men det er en fallgruve her.

Du ber faktisk slekt eller venner om å påta seg en risiko på dine vegne. Dette er problemfritt så lenge du betaler for deg. Men skulle du få betalingsvansker vil du i verste fall tvinge kausjonisten eller medlåntakeren fra gård og grunn.

Derfor bør du og den du vurderer å be om hjelp fra, snakke om risikoen som følger med å stille opp på denne måten. Du kan også lese mer om temaet her: https://www.facebook.com/billigeforbrukslan/